Didim Derneği’nin Didim’in Akköy Mahallesinde düzenlediği “Zeytinime dokunma” etkinliğinde, “Zeytin Yasası” olarak adlandırılan yasada yapılan değişikliğe tepki gösterildi.

Akköy Mahallesindeki protesto etkinliğine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, Didim Derneği yöneticileri ile Didim’deki birçok dernek ve STK yöneticileri katılım sağladı. Etkinliğe katılanlar pankart ve dövizlerle yasaya yönelik tepkilerini dile getirdi.

Akköy Meydanında yapılan etkinlikte yasada yapılan değişikliğin doğada geri dönülemeyecek zararlar verebileceğini ifade eden açıklamalar yapıldı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay konuya ilişkin yaptığı konuşmada; “İnsan yaşamına etki edecek doğaya karşı yapılan darbeye karşı durmak durumundayız. Bizler burada bunu savunuyoruz. Ben hem kişisel olarak hem de tüm halkın düşüncesini dile getirmek istiyorum. Yanlış bir yerden döner. Bugüne kadar birçok yanlış birçok noktadan dönmüştür. Zeytin konusunda bu yanlıştan dönüleceğini, aklıselimin tekrar galip geleceğini düşünüyorum. Hiçbir şey yetkiyi elinize geçirdiğiniz kararlarla hayata geçmesi mümkün değildir. Bu kararları alabilirsiniz ama tatbikatta uygulamak bu kadar kolay değildir. Buradaki insanlar çoluğunun çocuğunun gelecekteki yaşamını korumak için haykırıyor. Son zamanlarda ülkemizde doğayla ilgili emrivaki kararlar alınıyor. Bunların düzeleceğini umuyorum. Kağıt üzerinde alınan kararlar tatbikata geçmeden düzelirse mesele yok ama tatbikata geçtikten sonra kanunlar çevresinde tepkimizi göstermek zorundayız. Balık çiftlikleri konusunda nasıl tepkimiz karşılık bulduysa, Türkiye’nin her yerinde bu tepkiler gösterildi. Tepkiler altın madenleri için gösterildi. Zeytin konusunda da düzeleceğine inanıyorum, demokratik mücadelemizi kanunlar çerçevesinde yapacağız. Bizler medeni insanlarız ama bu medeniyet doğayı katletmemelidir” dedi.

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili ise “Bugüne kadar kurdu, kuşu bizi besleyen zeytin ana yurdundan sökülüp atılmaya çalışılıyor. Kısa dönemde elde edilecek karlar için binlerce yıllık zeytin ağaçlarımızı yok etmeye çalışıyorlar. Bu kararnameler ile yapılan düzenlemeler kanunlara göre suçtur. Bu düzenlemenin bir an önce iptal edilmesini istiyoruz. Bu düzenleme yok hükmündedir.” ifadelerini kullandı.

Didim Derneği adına Saime Özaslan’ın okuduğu basın açıklamasında; “Mart 2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte; elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyetlerinin bitimi sonrasında maden sahasının rehabilite edilip eski hale getirilmesi şartıyla zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülebilmesinin önü açılmıştır. Ancak biliyoruz ki, madencilik faaliyetlerinin bitimi sonrasında sahanın rehabilite edilmesi; madencilik için yok edilen zeytinlikleri geri getirmeyecek, zeytinliklerin bulunduğu sahaların eski haline getirilmesi uzun yıllar alacak ve yetişmiş zeytin ağaçları rant uğruna heba edilecektir. Böylesi düzenlemelerin gelecek nesillerin kullanması gereken kaynakları yok edeceğini, ekosistemde dönüşü olmayan yıkımlara yol açacağını, bu tür yönetmeliklerin ekonomik çıkarlar uğruna kamu yararını yok sayarak doğayı tahrip edecek projelerin önünü açtığını ne yazık ki yaşayarak gördük, görüyoruz.

Anayasal Hukuk Devletlerinde; Yasalar Anayasaya, Yönetmelikler ise Yasalara aykırı düzenlenemez. 1939 tarihli Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun; zeytinliklerin korunmasını ve geliştirilmesini düzenlemektedir. Zeytinlik alanların daraltılamayacağını belirten yasaya göre; zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin verilemez. Bu yönetmelik yasaya aykırıdır. Zeytinliklerin ölüm fermanı olacak olan bu değişikliği asla kabul etmiyoruz! Kutsal ve ölümsüz zeytin ağacının kömüre, taş ocaklarına, madenlere, enerji üretimine kurban edilmesine razı değiliz. Bu yönetmeliğin hayata geçmemesi için anayasadan aldığımız kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak ve zeytin ağaçlarımızı, dolayısıyla yaşam hakkımızı savunmak için mücadele edeceğiz. Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen düzenleme iptal edilmeli ve zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.” denildi.