Didim Turizm Derneği;

Üyelerinin menfaatlerini ön planda tutarak, ihtiyaç ve beklentilerini kaliteli hizmet anlayışı ile karşılamak,

Didim’in turizm açısından gelişmesinde öncü rol oynamak ve

Mevzuat ile kendisine verilmiş görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş Sivil Toplum niteliğinde bir örgüttür.