1989 yılında 7 kurucu üye tarafından kurulan Didim Turizm Derneği,dünyada, ülkemizde ve öncelikle Didim yöresindeki turizm sektöründe faaliyette bulunan işkollarındaki işletmecileri bir çatı altında toplayarak, tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili resmi ve özel kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, doğal, kültürel, tarihsel değerlerle ulusal ve evrensel değerleri ve Cumhuriyet’in kazanımlarını tanıtmak, korumak, geliştirmek ve tanıtmak; Didim ilçe sınırları dahilinde yer alan kıyı ve karasal bölgelerde otantik yapıyı, doğla güzellikleri ve tarihi değerleri korumak; anılan değerlerin belde dokusu ve kentin sağlıklı gelişmesi amacı ile imar planları ve uygulamaları konusunda, uyumunun sağlanarak çevre değerlerine sahip çıkılması yönünde eğitsel, idari ve yasal alanlarda çalışmalar yapmak; Türkiye’yi ilgilendiren turizm, ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikir üretmek, çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gayesi ile gerekli müracaatlarda bulunmak; yerel halkın turizm ve çevre bilincinin gelişmesini temin ederek, yapılacak çalışmalara halkın aktif desteğini sağlamak ve sonuç olarak, Anayasamızın 56. maddesi hükmü ile teminat alınmış bulunan, “her bireyin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını” savunmak, yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek üyelerin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını sağlamak, derneğin başlıca amaçlarını oluşturmaktadır.

Kurucu Üyelerimiz

Halit ERARSLAN
Kadir KARAKAYA
Remzi TUNTAŞ
Nayman TUNCAL
Bekir ÜLKER
Suat AĞRALI
Okşan TUNCAY

Başkanlarımız

1- Halit ERARSLAN

2- Taner KÜSMEZ

3- Adnan AYDOĞAN

4- Abdullah ATAMAN

5- Ulvi KOÇAK

6- A.Deniz ATABAY

7- Ercüment ALKANER

8- T.Tayyar CENGİZ

9- Mustafa ŞENTÜRK

10-Melih KOYUNCU