Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi 14 Mart 2019 tarihinde ziyarete açıldı.

Didim Belediyesi’nin satın alarak kamulaştırdığı ve restorasyondan geçirdiği ev Didyma Apollon Tapınağına oldukça yakın konumda. Ev Yoran Mahallesi Yoran Küme evlerinden.

Hisar Mahallesinin bulunduğu köy 1924 yılından önce bir Rum köyüdür. Müzeye dönüştürülen evin de köyün papazı tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. Nitekim anı evini çok yakınında bugün Hisar camii olarak kullanılan kilise vardır.

Evi 1924 yılı sonrasında mübadele ile Yoran köyüne gelen tüccar Mehmet Efendi ve ailesi kullanmıştır. Ev 1955 depreminde önemli hasar görmüş, 1974 yılında da yıldırım düşmesi sonucu iyice yıpranmış kullanılmamaya başlamıştır.

Aydoğan Evi olarak adlandırılan binada gönüllülerin bağışladığı tarihi ve etnoğrafik eserler sergilenmekte. Özellikle mübadele yıllarındaki günler yaşatılmaya çalışılmaktadır.