Milet Müzesi, Aydın’ın Didim İlçesi’nde bulunan Milet Antik Kenti içinde yer almaktadır. 1973 yılında hizmete açılan müze, 2000 yılında Bakanlık oluru ile kapatılmış, sergilenen eserler 2007-2011 yılları arasında yapıma tamamlanan yeni müze binasında yeniden teşhire açılmıştır.

Müzenin teşhir alanları bahçe ve kapalı teşhir olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bahçe teşhirinde Milet şehir sembolü olan aslan heykelleri, yazıtlar, mezar stelleri, lahitler, mimari eserler ve sütun başlıkları sergilenmektedir. Müzenin idari binası içinde bulunan kapalı teşhir alanı 600 metrekaredir. Bu alanda Milet Antik Kenti, Priene Antik Kenti ve Didim Apollon Tapınağı buluntuları sergilenir.

Milet Antik Kentine ait; canlandırma Minos Dönemi (M.Ö. 20-15 yy) mutfağı, Minos Dönemi buluntuları, Zeytintepe Arkaik Afrodite Kutsal Alanı buluntuları, Gacartepe Mezarı buluntuları vardır.Milet Antik Kentinden Didim Apollon Tapınağına giden kutsal yol buluntuları ve Apollon Tapınağı adak eşyaları sergi salonunda yer alır. Anadolu’nun Pompei’si olarak anılan Priene Antik kenti özellikle zengin evleri buluntuları Priene bölümündedir.

İç mekân vitrinlerinde çeşitli dönemlere ait sikkeler, süs eşyaları, cam koku şişeleri bronz eşyalar ve figürünler, pişmiş toprak eşyalar ve figürünler, Menteşeoğulları Beyliğine tarihlenen İlyas Bey Camii buluntuları sergilenen eserler arasındadır. Ayrıca Arkaik Döneme ait mezar stelleri ve bitmemiş heykel grubu sergi mekânındadır.