1989 yılında 7 kurucu üye tarafından kurulan Didim Turizm Derneği,dünyada, ülkemizde ve öncelikle Didim yöresindeki turizm sektöründe faaliyette bulunan işkollarındaki işletmecileri bir çatı altında toplayarak, tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili resmi ve özel kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, doğal, kültürel, tarihsel değerlerle ulusal ve evrensel değerleri ve Cumhuriyet’in kazanımlarını tanıtmak, korumak, geliştirmek ve tanıtmak;