Didim ilçesinin ilk yerleşim izleri Neolitik Döneme (M.Ö. 8000) uzanır. M.Ö. 16. Yüzyılda Miken, Giritliler ve daha sonra da Aka kolonilerinin varlığı görülür. “Karia” bölgesinin sınırları içinde yer alan Didim (Didyma), Milet’in “kutsal alanı” olarak Likyalılar, Persler, Selevcidler, Attalidler, Romalılar ve Bizanslıların ardından Türklerin eline geçti. 1. Haçlı Seferleriyle yeniden Bizans sınırlarına katıldı. Karia Bölgesi 1280 yılında Menteşe Beyliği, 1300 yılında Aydınoğlu Beyliği ve 1413 yılında Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girdi. 14. Yüzyıldaki büyük depremde yıkılan Apollon mabediyle birlikte uzun yıllar Cumhuriyet öncesine değin varlığını küçük bir Rum köyü olarak sürdürdü.

1924 yılında mübadele kapsamında bu bölgeye Yunanistan başta olmak üzere Balkan ülkelerinden gelen mübadiller iskan edildi. 1955 yılında yörede yaşanan deprem felaketi sonrasında “Hisar” olarak adlandırılan Apollon Tapınağı çevresindeki yerleşim 1961 yılında dağıtılan Afet Konutlarıyla birlikte bir kilometre güneye “Yenihisar” adıyla taşındı.

1980’li yıllarda başlayan turizm hareketiyle birlikte hızla gelişmeye başlayan belde, 1991 yılında Yenihisar adıyla ilçe oldu. 1997 yılında Yenihisar ismi Bakanlar Kurulu kararıyla Didim olarak değiştirildi.