Milet Antik Kenti , Ege bölgesindeki kıymetli tarihi yerlerden biri olarak Aydın’ın Didim ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklığında Balat Köyü yakınlarında bulunuyor . Miletos adıyla da bilinen kentin kuruluşu hakkında ise iki farklı görüş hakimdir. Kent; Antik coğrafyacı Strabon’a göre Miletos’u ilk kuranlar Giritliler olmasına karşı Homeros‘un İliada’sına göre ise Atina kralı Kodros’un oğlu Neleus önderliğinde İonyalılar tarafından kurulmuştur. Antik kentte ilk yerleşimin  Myken kolonisine ait olduğu ve milattan önce 2000 yılları kadar eskiye dayandığı düşünülmektedir.

Milattan önce 7. Yüzyıldan sonra Ege’nin en önemli sanat, bilim ve kültür merkezlerinden biri olmuş. Aynı zamanda ticaret şehri olarak da, Didyma’ya 24 kilometrelik bir kutsal yolla bağlanan dört büyük limanıyla dönemin en önemli İonya liman şehirlerinden biri olmuştur. Ama bir süre sonra kent Persler tarafından ele geçirilmiş ve tüm şehir yakılıp yıkılmış.

Filozofların beşiği: Milet

Yakılıp yıkılan kenti onarmak uzun zaman almış olsa tarihin ilk kent planlayıcısı sayılan Hippodamos dik açılarla kesişen geometrik planı uygulayarak şehri iyice toparlamış. Sırasıyla tarihte Büyük İskender, Seleukos, Pergamon Krallığı ve Roma dönemlerini görmüş ve bu dönemlerde devletler kenti anıtsal mimarlık yapılarla donatmış. Aynı zamanda Miletos’ta felsefe tarihinin en büyük filozofları olan Thales, Anaximandros, Anaximenes, tarihçi Hekataios ve Ayasofya’nın mimarlarından İsidoros yetişmiştir.

Antik kentten günümüze kadar ulaşmayı başarabilen 30 metre yüksekliğindeki 15.000 kişilik tiyatro bana göre Aspendos kadar önemli ve görselliği mükemmel bir yapıdır. Aynı zamanda kentin en önemli yapısı Atina Tapınağı’nın sütunları agoranın güneyindeki tepede konumlanmıştır. Antik kentte bulunan Palaestra (spor alanı), Faustina hamamı, Serapis tapınağı, piskoposluk kilisesi, kilise avlularında yer alan kutsal mezarlık kalıntıları, agora, 100 metre uzunluğundaki tören yolu, liman kapısı, bereket tanrıçası Demeter ile kızı Kora’ya sunulan iki tapınak, anıtsal çeşme, hamam, stadium, Zeus ve Olympios temenosu ise görülmeden geçilmeyecek bir diğer yerlerdendir.